Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын  ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 1-р хавсралт 1

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын бүс

Бүс

Үнэлгээний бүсийн байршил, хил хязгаар

Солбицол

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1-р бүс

 

 

1 дүгээр бүсэд Эрдэнэбулган сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далангаас 1-р багЦагаан давааны 29, 30-р гудамжны үзүүр хүрч 10-р гудамжны урдуур гараад 3-р сургуулийн баруун талаар, ШШГГазрын баруун талаар гарч Бөхбилэгтийн гудамж 1–ээс Сурагчдын гудамжийн 4-өөс Булган уулын гудамжыг дагаад Цагдуултын гудамжыг дагаж уруудаад Тээвэрчдийн гудамжаар Булган хангай хороололыг оруулан Тээвэрчдийн гудамж 8 хүрчь Тээвэрчдийн гудамж 6 аар уруудаж Булган хангай хороолол 4-н зүүн талаар урагшлан Ундарга ХХК-ний цэвэрлэх байгууламж хүрч Хөгжлийн гудамж 1-г даган хойшилж Эрчмийн 8-р гудамжийн урдуур тойрч үерийн далантай нийлж далангаа даган Цагаан давааны 29-р гудамжтай нийлнэ.

684013,602   5260415,38

686903,32  5259988,06

684055,477  5260583,20

687684,16  5260468,49

683977,68  5260623,29

6881123,90  5259526,04

684181,68  5261155,63

687478.32  5259121.76

684138,635 5261227,56

686561.80  5259352.48

684214,22  5261281,06

686232.715  5259553.43

684156,285261394,17

685981.718  5259788.61

684170,26 5261777,60

685658.925259581.02

685035,33                       5261834,41

685124.99  5260088.49

 

 

 

2

 

 

2-р бүс

 

2 дугаар бүсэд 1 дүгээр бүсэд орсон сумын төвийн 7, 1-р багуудын инженерийн шугам сүлжээ бүхий газруудаас 7-р багийн Хангай хороолол, Эрчим хороолол, 5-р багийн Наранбулагын 33 дугаар гудамжны айлуудын баруун талаар өгсөөд Баянбулгын 25-р гудамжны айлуудын баруун талаар гарч сүрьеэгийн амнаас зүүн талд байрлах  5-р багын нутаг дэвсгэрийн айлууд хамаарна.

686880.72

5260691.56

686639.42

5261601.20

686361.60

5261853.61

686294.59

5262617.18

687702.75

5262942.23

690932.50

5260499.40

689542.72

5257879.41

 

 

 

3

 

 

3-р бүс

 

3 дугаар бүсэд 1, 2 дугаар бүсэд орсоноос бусад Эрдэнэбулган сумын 1-р багын Цагаан давааны айлууд, 2-р баг Арслан цохионы айлууд, 3-р багийн Цагдуултын өрхүүд, 4-р багийн Бортолгойн өрхүүд, 5-р багийн Наранбулгын 10-р гудамжаас 21-р гудамжны айлууд хамаарна.

684012.36

5260415.18

683358.22

5259693.37

683064.9

5259752.01

682695.05

5261367.07

684016.87

5261930.98

685035.31

5262119.48

686294.59

5262617.18

686764.83

5261396.41

 

 

4

 

 

4-р бүс

 

4 дүгээр бүсэд 1, 2, 3-р бүсэд орсон айл өрхүүдээс бусад Эрдэнэбулган сумын нутаг дэвсгэрт багтаж буй газар нутаг хамаарна.

686145,01

5258232,42

682328,24

5258057,48

680526,69

5261861,65

686219,69

5269829,84

688000,74

5269112,11

686211,19

5264594,17

687702,75

5262942,23