Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын  ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 2-р хавсралт

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай

 газрын төлбөрийн итгэлцүүр, хувь хэмжээ

 

Сум

Газар эзэмших, ашиглах зориулалт

Бүс

Хэмжих нэгж

1 га-н суурь үнэлгээ /сая.төг/

Төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоосон итгэлцүүр

1 м2-н жилийн төлбөр /төгрөгөөр/

Эрдэнэбулган

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ

1

м2

100.0

0.3

30

2

м2

80.0

0.25

20

3

м2

50.0

0.2

10

 

Тайлбар: Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ гэдэгт бүх шатны сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг,эрүүл мэндийн байгууллага, номын сан, биеийн тамир спорт, соёл урлагийн байгууллага, тэдгээрийн барилга байгууламж, оффис, нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу баригдаж буй орон сууцны барилга, үйлдвэрлэл-үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар, худалдааны төв, дэлгүүр, зочид буудал, амралт-зугаалга, биеийн тамир, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалттай газар, амралт сувилалын газар, шатахуун түгээх станц, нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, авто граж, нисэх буудал, авто зогсоол, нийтийн тээвэр, агуулах, зоорь, аялал жуулчлалын үйлчилгээний зориулалттай газар, нам, төрийн бус байгууллага, шашин сүм хийдийн зориулалттай газар, дулаан холбоо, эрчим хүчний өртөө, антенны доорхи газар, оршуулгын болон бусад