Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын  ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 2-р хавсралт 1

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний зориулалттай

газрын төлбөрийн итгэлцүүр, хувь хэмжээ

 

  №

Бүс

Үнэлгээний бүсийн байршил, хил хязгаар

Солбицол

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1-р бүс

 

1 дүгээр бүсэд Эрдэнэбулган сумын 7-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн далангаас 1-р багийн нутаг давсгэрт байрлах Цагаан давааны 29, 30-р гудамжийн үзүүр хүрээд 10-р гудамжийн урдуур яваад 3-р сургуулийн баруун талаар, ШШГГазрын баруун талаар гарч Бөхбилэгтийн гудамж 1 –ээс Сурагчдын гудамжийн 4-өөс Булган уулын гудамжыг дагаад Цагдуултын гудамжыг дагаж уруудаад Тээвэрчдийн гудамжаар Булган хангай хороололыг оруулан Тээвэрчдийн гудамж 8 хүрч, Тээвэрчдийн гудамж 6 аар уруудаж Булган хангай хороолол 4-н зүүн талаар урагшлан Ундарга ХХК-ний цэвэрлэх байгууламж хүрч Хөгжлийн гудамж 1-г даган хойшилж УЦУОШТ-н 9-р гудамжны зүүн хойд талд хүрээд тамир хороололын 28-р гудамж, 13-р гудамжны араар гарч үерийн далантай нийлнэ.

687681,18

5260450,16

684211,08 5261138,46

688116,15

5259507,09

684181,51 521155,70

687374,79

5259091,16

684141,68  5261220,96

686722,32

5259457,87

684213,15 5261276,30

686298,46

5259886,50

684149,44  5261370,07

685865,07

5260526,26

684249,14 5261432,93

685126,78

5260112,12

684375,29 5261400,76

684083,20

5260515,21

684398,57  5261522,04

684040,33

5260639,03

684302,48  5261660,05

683977,76

5260641,28

685033,88  5262056,35

684085,84

5260780,45

685864,01  5260738,06

684209,75

5260929,23

686880,67 5259962,17

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2-р бүс

 

2 дугаар бүсэд 1 дүгээр бүсэд орсон сумын төвийн 7, 1-р багуудын инженерийн шугам сүлжж бүхий газраас бусад 7-р багийн Тамир хороололын 28, 13-р гудамжнаас урагш, Хангай хороолол, Эрчим хороолол, 5-р багийн Наранбулагын 33 дугаар гудамжны айлуудын баруун талаар өгсөөд Баянбулгын 25-р гудамжны айлуудын баруун талаар гарч сүрьеэгийн амнаас зүүн талд байрлах  5-р багын нутаг дэвсгэрийн айлууд хамаарна.

686869,17            5260669,68

686803,17 5258164,04

686562,25  5262517,79

685134,82  5260111,93

686697,19  5263557,61

685865,07  5260526,26

686940,32  5263642,42

687374,79  5259091,16

687773,57 5262882,45

688116,15  5259507,09

690932,50 5260499,40

687681,185260432,87

689542,72  5257879,41

687049,35  5260061,40

 

 

3

 

3-р бүс

3 дугаар бүсэд 1, 2 дугаар бүсэд орсоноос бусад Эрдэнэбулган сумын 1-р багийн Цагаан давааны өрхүүд, 2-р баг Арслан цохионы өрхүүд, 3-р багын Цагд-уултын өрхүүд, 4-р багийн Бортолгойн өрхүүд, 5-р багийн Наранбулгын 10-р гудамжаас 21-р гудамжны айлууд хамаарна.

685119,83  5258338,93

686219,69  5269829,84

682328,24  5258057,48

688000,74  5269112,11

680526,690  5261861,65

686211,197  5264594,17