Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 4-р хавсралт 1

Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай

газрын итгэлцүүр, төлбөрийн хэмжээ

 

Үнэлгээний
бүс

Үнэлгээний бүсийн байршил, хил хязгаар

Солбицол

 

 

1

 

 

 

 

 

1-р бүс

 

1 дүгээр бүсэд Эрдэнэбулган сумын 7-р багийн нутаг давсгэр Тамир хороололын 13, 28-р гудамжны араас урагш чиглэлд баруун талаараа үерийн далангаар, зүүн талаараа Бааст голоор хуваагдаж үйлдвэрийн район хүртэл сумын урд хилтэй залгана.

686803,17

5258164,04

685865,07

5259310,24

685134,82

5260111,93

685865,07

5260526,26

686722,32

5259457,87

687774,49

5258873,87

687805,12

5258059,94

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2-р бүс

 

 

2 дугаар бүсэд 1 дүгээр бүсэд хамаарах газар нутгаас хойших сумын хил доторх газар нутаг хамаарна.

685119,83

5258338,93

680526,69

5261861,65

681722,52

52635821,3

686197,91

5269838,52

688000,74

5269112,11

688290,53

5262618,22

690932,50

5260499,40

689542,72

5257879,41

688306,59

5258007,84