Хэвлэх DOC Татаж авах

Сант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2019 оны 58 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт 

 

ХОГ ХАЯГДЛЫГ ДАРЖ БУЛШЛАХ НЭГЖ ТАРИФ

 

Үзүүлэлтүүд

нэгж

тайлбар

1

Өдөрт дарж булах хогийн хэмжээ

тн

100

2

Өдөрт ажиллах цаг

цаг

8

3

Нэг цагт зарцуулах шатахууны норм

цаг/л

20

4

Шатахууны үнэ

төг/л

2300

5

Нэг өдөрт зарцуулах шатахуун

өдөр/төг

368000

6

Ажилтны нэг өдрийн цалин

төг

40000

7

Нэг өдөрт ажиллах ажилтны тоо

тоо

1

8

Ажлын багаж хэрэгсэл

өдөр/төг

5000

9

Элэгдлийн зардал

өдөр/төг

40000

10

Засвар үйлчилгээний зардал

өдөр/ төг

30000

11

Ажиллах хүчний зардал

өдөр/төг

115000

12

Нэг тонн хог хаягдлыг дарж булах зардал

тн/төг

4830

                  

                   Жич: Сумын ковш  хог булахад гаргасан зардлыг үндэслэл болгосон.Цалин, элэгдлийн зардлыг ижил ойролцоо ажил үйлчилгээний зардал судалж гаргасан.Бүх зардлыг булах хогны хэмжээнд  хуваахад 1 тн хогийг 4830 төгрөгийн зардлаар булна.