Хэвлэх DOC Татаж авах

 

Сант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2019 оны 58 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт 

ЭНГИЙН ХАЯГДЛЫГ ЦЭВЭРЛЭХ ЗАРДЛЫН НЭГЖ ТАРИФ

үзүүлэлтүүд

нэгж

тайлбар

1

Нэг өдөрт цэвэрлэх талбайн хэмжээ

өдөр/м2

200

2

Нэг өдөрт зарцуулах багаж хэрэгслийн зардал

өдөр/төг

5000

3

Ажилтны нэг өдрийн цалин

өдөр/төг

25000

4

Ажиллах хүчний зардал

өдөр/төг

30000

5

2 талбайг цэвэрлэхэд шаардагдах зардал

м2

150

Жич: 20м урт 10м өргөн

                    Багаж хэрэгслийн зардал: Бээлий, маск, багажны элэгдэл

                    Цалин: Нутгийн ханш

                    Нийт зардлыг цэвэрлэх талбайн хэмжээнд хуваахад 1 м2 талбай цэвэрлэх өртөг 150 төгрөг