Баян-Өлгий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

 Хурлын 2019 оны 77 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

РАШААН АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ 

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Төлбөрийн хэмжээ 

Халуун

Хүйтэн

1.

Эмчилгээ, сувилгааны зориулалтаар ашиглах рашаан

Хүн-хоног

500

400

2.

Үйлдвэрлэлийн болон аж ахуйн зориулалтаар ашиглах рашаан

Шоо-метр

1500

3000