Засаг даргын 2020 оны А/259 дүгээр захирамжаар хүчингүй болсон.
 
Аймгийн Засаг даргын 2004 оны
А/98 тоот захирамжийн хавсралт
 
 
"ГСА" СЕРИТЭЙ /БҮРТГЭЛ/ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС АВАХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ 
 
                                                                                                 /төгрөгөөр/
 
 
Мотоцил
Мопед
Хөнгөн тэрэг
Ачааны авто машины даац
Автобусны багтаамж /Зорчигчийн тоо/
Механизм
Чиргүүл
3.5 тн хүртэл
3.5 -12тн хүртэл
3.5 тн-оос дээш
12 хүртэл
12-24
25-аас дээш
Хураамжийн хэмжээ
1500
3000
4000
6000
10000
5000
7000
10000
8000
2000
 
Тайлбар: Хүн эмнэлэг, гал унтраах байгууллагын тээврийн хэрэгслээс хураамж авахгүй.