Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны
114 дүгээр захирамжийн  хавсралт
 
 
ХЯНАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Хяналтын зөвлөлийн дарга:
 
Ч.Сумаахүү
-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
Хяналтийн зөвлөлийн орлогч дарга:
Т.Бадамжунай
-Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
 
Гишүүд:
 
Б.Аюуш
 
-Үнэт цаасны хорооны Бүртгэл санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга (зөвшилцсөнөөр)
 
И.Цэрэндулам
-Нийслэлийн Засаг даргын хуулийн зөвлөх
 
Д.Ганболд
-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 
М.Цэлмэг
-Нийслэлийн хот байгуулалт, Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга
 
Г.Галсанпунцаг
-Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
 
С.Цахиур
-“Улаанбаатар сан”-ийн гүйцэтгэх захирал
 
Г.Буянбат
-“Улаанбаатар банк”-ны захирал
 
С.Даваасамбуу
-Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэл, хяналтын албаны захирал (зөвшилцсөнөөр)
 
Д.Даянбилгүүн
-“БИ ДИ СЕК” Үнэт цаасны компанийн захирал (зөвшилцсөнөөр)
 
Б.Батхүү
-Худалдаа хөгжлийн банкны хөрөнгө зохицуулалтын газрын ахлах эдийн засагч (зөвшилцсөнөөр)
 
Г.Ганхуяг
-Голомт банкны Нөөцийн газрын захирал (зөвшилцсөнөөр)
 
Нарийн бичгийн дарга
 
А.Ганбаатар
 
-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
 
 
- - - 000 - - -