Аймгийн Засаг даргын 2003 оны
43 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ОРОН НУТГИЙН МАЛЫН  ЖИШИГ ҮНЭ
/мян.төг/
 
 
1. Буур                      160,0
2. Ат                          150,0
3. Ингэ                     130,0
4. 4 наст                  100,0
5. 3 наст                    50,0
6. 2 наст                    50,0
7. 1 наст                    30,0
 
Дундаж                       95,0
 
8. Азарга                    50,0
9. Морь                       40,0
10. Гүү                        40,0
11.Хязаалан             30,0
12. Шүдлэн               25,0
13. Даага                   20,0
 
Дундаж                       34,0
 
14. Бух                        150,0
15. Шар                      140,0
16. Үнээ                      100,0
17. Хязаалан               70,0
18. Шүдлэн                  40,0
19. Бяруу                      30,0
 
 Дундаж                      90,0
 
20. Хуц                         28,0
21. Эр хонь                25,0
22. Эм хонь               18,0
23. Төлөг                    13,0
 
Дундаж                       20,0
 
24. Ухна                      20,0
25. Эр ямаа              15,0
26. Эм ямаа             10,0
27. Шүдлэн                 8,0
 
Дундаж                       13,2