ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЛБАРУУДАД 2006 ОНД ГАДААДААС АВАХ АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТНИЙ НИЙТ АЖИЛЛАГЧДЫН ТООНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ
Салбар, дэд салбар
Бүлэг,дэд бүлэг
Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар
Дүрмийн сангийн хэмжээ (сая төгрөг)
 
 
 
50 хүртэл
50-100
100-500
500 ба дээш
 
 
 
Нийт ажиллагчдын тоо
 
 
 
100 хүртэл
101-500
501-ээс дээш
100 хүртэл
101-500
501-ээс дээш
100 хүртэл
101-500
501-ээс дээш
100 хүртэл
101-500
501-ээс дээш
AO1
 
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
 
 
11
Газар тариалан
8
9
10
9
10
11
10
11
12
11
12
13
 
12
Эрчимжсэн мал аж ахуй
6
7
8
8
9
10
9
10
11
10
11
12
C
 
УУЛ УУРХАЙ,ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C10
 
Нүүрс олборлолт
6
7
8
8
9
10
9
10
11
10
11
12
C11
 
Газрын тос, шатдаг хийн хайгуул
70
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
C13
1320
Алт болон бусад үнэт металлын эрэл хайгуул, олборлолт
23
28
33
28
33
38
33
38
43
34
39
44
C13
1310
Төмрийн хүдэр олборлолт
6
7
8
7
8
9
8
9
10
9
10
11
D
 
БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D15
151-153
Хүнсний бүтээгдэхүүн,ундаа үйлдвэрлэл
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10
D17-19
 
Нэхмэл,оёдол,арьс шир боловсруулалт,бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10
D23
2310, 2320, 2330
Кокс,шингэн болон цацраг идэвхт түлш үйлдвэрлэл
4
5
6
5
6
7
6
7
8
7
8
9
D24
 
Химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
6
7
8
7
8
9
8
10
12
10
15
20
D25
2510, 2520
Резин,хуванцар, төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
5
6
7
6
7
8
7
8
9
9
10
12
D27, 28
 
Төмрийн үйлдвэрлэл,төмөр эдлэл үйлдвэрлэл
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10
D
369
Боловсруулах аж үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн
8
9
10
9
10
11
10
11
12
11
12
13
E
 
Цахилгаан хий үйлдвэрлэл,ус хангамж
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10
D
269, 4520
Барилгын материалын үйлдвэрлэл, барилга угсралт
10
15
20
15
20
25
20
25
30
25
30
35
F
 
АВТО ЗАМ БАРИЛГА
15
20
25
20
25
30
25
30
35
30
32
35
G50
 
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА
12
14
16
14
16
18
16
18
20
18
20
22
H55
5510
ЗОЧИД БУУДАЛ,ЗООГИЙН ГАЗАР
10
15
20
15
20
25
20
25
30
25
30
35
G50
5020, 5040, 5260
Автомашин,мотоцикл,гэр ахуйн барааны засвар, үйлчилгээ
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10
H60
 
ТЭЭВЭР, ХОЛБОО, АГУУЛАХЫН АЖ АХУЙ
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10
H
 
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
10
15
20
15
20
25
20
25
30
25
30
35
O
 
НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ,ХҮН АМ, НИЙГЭМД ҮЗҮҮЛЭХ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ
5
6
7
6
7
8
7
8
9
8
9
10