1995 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Монгол Улсын хуулийн хавсралт

БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ХАВСРАЛТ НЭН ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ
(монгол, латин нэрээр)
1. Ильиний аарниг
1.Arnica Iljinii
2. Сибирь агдаргана
2.Zygadenus sibiricus
3. Анхилуун агранз
3.Blebersteinia odora
4. Бавгарүртагчаахай
4.Dictamnus dasycarpus
5. Часулаан алтандусал
5.Tofildia coccinea
6. Ганцэцэгт алтанзул
6.Tulipa uniflora
7. Цөлийнаргамжинцэцэг
7.Cistanche deserticolla
8. Хонин арц
8.Juniperus sabina
9. Навчгүй багалуур
9.Anabasis aphylla
10. Ноосон шилбэт багалуур
10.Anabasis eripoda
11. Сайхны бамбай
11.Valeriana saichanensis
12. Вансэмбэрүү банздоо
12.Saussurea involucrata
13. Төвд баягзаваа
13.Lancea tibetica
14. Цагаанборолзгоно
14.Dasiphora lactiflora
15. Цавцагаан бөлбөө
15.Nymphaea candida
16. Регелийн будраа
16.Iljinia Regelii
17. Монгол буурцгана
17.Chesneya mongolica
18. Монгол бүрэлгэнэ
18.Viburnum mongolicum
19. Саржентийн бүрэлгэнэ
19.Viburnum Sargentii
20. Алтан бэрмэг
20.Limonium aureum
21. Шарбэрээмэг
21.Arnebia guttata
22. Манж гандигар
22.Sambucus manshurica
23. Цэдэнгийн гиш
23.Vicia Tsydenii
24. Ганцсудалт гишүүнэ
24.Rheum uninerve
25.Эгэл годил өвс
25.Acorus calamus
26. Уртнавчит далантовч
26.Androsace longifolia
27. Томнавчит дэгд
27.Gentiana macrophylla
28. Сэвсгэр дэгд
28.Gentiana pulmonaria
29. Бага жагмаа
29.Typha minima
30. Мавританы жамба
30.Malva Mauritiana
31. Соёны жамъянмядаг
31.Trollius sajanense
32. Муркрофтынжигд
32.Elaeagnus Moorcroftii
33. Сибирь жолоо
33.Abies sibirica
34. Зэгэл зогдоргоно
34.Clematia glauca
35. Өргөн зуншилцэцэг
35.Majanthemum dilatatum
36. Бяцханзууч
36.Cardamine parviflora
37. Банзрагчийн зүлгэлж
37.Sertia Banzaragczii
38. Морин зээргэнэ
38.Ephedra equisetina
39. Федченкогийн зээргэнэ
39.Ephedra Fedtschenkoae
40. Алтаргана илаархай
40.Solidago dahurica
41. Төв-азийн лавай
41.Asterthamnus cnetrali-asiaticus
42. Шаравтарлидэр
42.Sophora flavescens
43. Цайвардуумогойн идээ
43.Sedum Pallescens
44. Элсний мөнхцэцэг
44.Helichrysum arenarium
45. Монгол мөнххаргана
45.Ammopiptanthus Mongolicus
46. Намханмухарцагаан
46.Polygonatum Humile
47. Цөлийн мүгваа
47.Salvia deserta
48. Алтангагнуур мүгэз
48.Rhodiola Rosea
49. Намгийн наангил
49.Scheuchzeria Palustris
50. Ахарэвэрт нил
50.Viola Brachycera
51. Хоснавчит нилгэнэ
51.Plantanthera Bifolia
52. Тансаг номилгоно
52.Anenarrhena asphodeloides
53.Пржевальскийн нүцгэнүүр
53.Gymnocarpos Przewalskii
54. Хар нэрс
54.Vaccinium Myrtillus
55. Өргөн ойм
55.Dryopteris dilatata
56. Навчтгүй оочгоно
56.Epipogium ephyllum
57. Шивүүр ортууз
57.Oxytropis acanthacea
58. Хэврэгнавчит ортууз
58.Oxytropis fragilifolia
59.Грубовын ортууз
59.Oxytropis Grubovii
60. Эгэлөмхий өвс
60.Peganum harmala
61. Их саадганцэцэг
61.Cypirpedium macranthum
62. Шар саадганцэцэг
62.Cypirpedium calceolus
63. Бяцхан саахууцэцэг
63.Nuphar pumila
64. Ганцнавчит салжир
64.Gueldenstaedtia monophyla
65. Буржгарсараана
65.Lilium martagon
66. Дагуур сараана
66.Lilium pensylvanicum
67. Кокандсарнай
67.Rosa Kokanica
68. Сийрэг сарнай
68.Rosalaxa
69. Томдохиурт сонгино
69.Allium macrosternon
70. Сармисан сонгино
70.Allium obliquum
71. Тагийн сөд
71.Sanguisorba alpina
72. Хөвдөг сумалж
72.Sagittaria natans
73. Ямаан сэрдэг
73.Saxifraga hirculus
74. Нүцгэн товьцэцэг
74.Mitella nuda
75. Оньт тонхуу
75.Chrysanthemum sinuatum
76. Говийн тост
76.Brachanthemum gobicum
77. Монголчуудын тост
77.Brachanthemum Mongolorum
78. Уулын туйпланцар
78.Phlomis oreophila
79. Өргөн навчит тутаргана
79.Zizania latifolia
80. Болцуут түдэнхавх
80.Calypso bulbosa
81. Сибирь тэмээнхөх
81.Vince toxicum sibiricum
82. Алтантэрэлж
82.Rhododendron aureum
83. Адамсын тэрэлж
83.Rhododendron Adamsii
84. Дагуур тэрэлж
84.Rhododendron Dahuricum
85. Ледебүрийн тэрэлж
85.Rhododendron Ledebourii
86. Жижигнавчит тэрэлж
86.Rhododendron Pravifolium
87. Тэснавчит тэсмэг
87.Sorbaria sorbifolia
88. Ганболдын удвал
88.Aquilegia Ganboldii
89. Потанийнулаантулам
89.Incarvillea Potaninii
90. Элдэвнавчит улиас
90.Populus diversifolia
91. Төгрөгнавчит үстхиг
91.Drosera rotundafolia
92. Англи үстхиг
92.Drosera anglica
93. Залаархаг хавраг
93.Ferula ferulaeodes
94. Говийн харгана
94.Carragana gobica
95. Хойрго харгана
95.Carragana brachypoda
96. Төвдхаргана
96.Carragana tibetica
97. Газрын хар үс
97.Nematonostoc flagelliforme
98. Цагааннавчит хасзул
98.Olgaea leucophylla
99. Хулан хойрго
99.Potatinia Mongolica
100. Ганган хонгорзул
100.Centaurea pulchella
101. Мөгөөрсхэй хонгорцгоно
101.Rhaponticum carthamnoides
102. Кейскегийн хонхорцог
102.Convallaria Keiskei
103. Сүүнорхоодой хонхоодой
103.Codonopsis clematidea
104. Мөнгөлөг хонхотхаргана
104.Halimodendron halodendron
105. Куцнецовын хорс
105.Aconitum Kusnezoffi
106. Потанинийн хотир
106.Zygophyllum Potaninii
107. Алтайн хувиланга
107.Pedicularis altaica
108. Шарилжжиннавчит хувилганга     
108.Pedicularis abrotanifolia
109. Монгол хундгана
109.Adonis mongolica
110. Цагаан хүн хорс
110.Physochlaina albiflora
111. Жижиг цангис
111.Oxycoccus microcarpus
112. Дуулгавчинцахирам
112.Orchis militaris
113. Фуксийн цахирам
113.Orchis Fuchsii
114. Хөхөө цүнхрэг
114.Neottianthe cucullata
115. Камчатын цүнхүй
115.Neottia camtschatea
116. Цагаан цээнэ
116.Paeonia lactiflora
117. Тойруулгат чандганчих
117.Paris verticillata
118. Баруунхуурайн чихэр өвс
118.Glycyrrhiza squamulosa
119. Монгол чоногоно
119.Jurinea Mongolica
120. Гиений хаврын шар
120.Gagea heensis
121. Монгол шардалан
121.Tugarinovia mongolica
122. Чулуусагшарилж
122.Artemisia lithophila
123. Жанз шарилж
123.Artemisia tomentella
124. Алтаншар шарилж
124.Artemisia xanthochroa
125. Хүнсний шигмээ
125.Aspecilia esculenta
126. Сөөгөн шимэрс
126.Hedysarum fruticosum
127. Цэнгэлийн шимэрс
127.Hedysarum sanilense
128. Юлдэн шүүдэр ойм
128.Botrychium lanceolatum
129. Гурвалсаншүрүндэс
129.Corrallorhiza trifida
130. Балуун шивэрс
130.Lycopodium clavatum
131. Тагийн шивэрс
131.Lycopodium alpinum
132. Жижигнавчит яшил
132.Rhamnus parvifolia
133. Уссур яшил
133.Rhamnus ussuriensis