ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН “ХҮН ХУДАЛДАХ, ЯЛАНГУЯА ХҮҮХЭД,
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ БЭЛГИЙН МӨЛЖЛӨГИЙН ЗОРИЛГООР АШИГЛАХААС ХАМГААЛАХ” ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН


Зөвлөлийн дарга: Аймгийн Засаг дарга
Орлогч дарга: АЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга: Аймгийн Цагдаагийн газрын дарга
Гишүүд: Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
АЗДТГ-ын Нийгмийн бодлого, зохицуулалтын
хэлтсийн дарга
Аймгийн Шүүхийн Ерөнхий шүүгч
Аймгийн Ерөнхий Прокурор
Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
Аймгийн Боловсрол, соёлын газрын дарга
ТЕГ-ын Дархан-Уул аймаг дахь салбарын дарга
Эрүүл мэндийн газрын дарга
Дархан мэдээллийн төвийн дарга
Хүүхдийн төлөө төвийн дарга
Хүчирхийлэлийн эсрэг төвийн тэргүүн
“Дэлхийн Зөн” ОУБайгууллагын дарга
Аймгийн Эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн
Орхон 21-р зуун радио 106 төрийн бус
байгууллагын захирал
Аймгийн Улаан Загалмайн Нийгэмлэгийн дарга