Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 04 дүгээр сарын
02-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолын хавсралт
 
 
 
ХАНХОНГОР СУМЫН ХАН УУЛ ОРЧМЫН ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВСАН ТАЛБАЙН БУЛАНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН СОЛБИЦОЛ
 
 
 
 
 
1. 104037’25”         43034’00”
 
2. 104041’00”         43035’00”
 
3. 104044’30”         43034’40”
 
4. 104048’30”         43032’10”
 
5. 104049’13,8”      43029’41,9”
 
6. 104041’16.6”      43029’12,9” солбицол бүхий 11350,5 га талбай