Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 9/5
дугаар тогтоолын хавсралт
 
 
 
ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
 
Ашигт малтмалын нэр
Хэмжих нэгж
Төлбөрийн хэмжээ
/төгрөг/
Тоосгоны шавар
м3
900
Барилгын чулуу
м3
1125
Элс
м3
1125
Хайрга
м3
1200
Шохойн чулуу /доломит, мергель/
м3
2250
Хүрмэн чулуу
м3
1875
Хар шороо
м3
900
Зос будгийн түүхий эд
м3
1500
Шар шавар
м3
825
Кварцит
м3
675
Зануужин /Алевролит/
м3
1575
Боржин болон бусад магмын чулуулаг
м3
1500
Порпират /Төмөр замын хайргын чулуу/
м3
675
Жуган
м3
750
Цэрд
м3
1500
Хувирмал чулуулаг
м3
900
Занар
м3
1875
Хужир
м3
1125
Шүү
м3
3000
Давс
м3
3000