Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 41 дүгээр
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
 
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ МӨРДӨГДӨХ ХОГ ХАЯГДЛЫН НОРМАТИВ
 
 
 
д/д
 
Хог хаягдал гаргагч
эх үүсвэрүүд
 
Хэмжих нэгж
Хаягдлын хэмжээ / кг-аар /
Хог хаягдал гаргасны төлбөр / төг /
Дулааны улиралд
Өвлийн улиралд
Нэгж үнэ
Сард төлөх
Жилд төлөх
1 өдөрт
сард
өдөрт
сард
1.
Гэр хорооллын айл өрх
1 хүн
0,1
3
0,3
9
16,6
149,4
1792,8
2.
Орон сууцны айл өрх
1 хүн
0,1
3
0,1
3
16.6
49.8
597.6
3
Мал : Үүнээс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэмээ
Толгой
1
30
1.2
36
3
108
1296
 
Адуу
Толгой
1.5
45
1.6
48
3
144
1728
 
Үхэр
Толгой
2.1
63
1.8
54
4
216
2592
 
Хонь
Толгой
0.5
15
0.5
15
2
30
360
 
Ямаа
Толгой
0.5
15
0.5
15
2
30
360
 
Гахай
Толгой
1.1
33
1.8
54
4
216
2592
 
Тахиа
Толгой
0.1
3
0.01
0.3
3
90
1080
4
Үсчний газрууд
М2
15
45
1.5
45
16
480
5760
5
Хүнсний үйлдвэр
Нэгж  бүтээгдэхүүн
0.003
0.09
0.003
0.09
16,6
1,4
16,8
6
Архины  үйлдвэр
Нэгж бүтээгдэхүүн
0,008
0,24
0,01
0,3
1,6
48
576
7
Ундааны цех
Нэгж бүтээгдэхүүн
0,0009
0,027
0,0009
0,027
16,6
0,44
5,28
8
Мөхөөлдөсний цех
Нэгж бүтээгдэхүүн
0,0008
0,024
0,0008
0,024
16,6
0,39
4,68
9
Талхны цех
Нэгж бүтээгдэхүүн
0.009
0.27
0.01
0,3
2
    0,     6
1,2
10
Бөөний худалдааны төвүүд
Ашигтай талбай м2
1
30
1
30
14.8
444
5328
11
Дэлгүүр
Ашигтай талбай м2
0.5
15
0.5
15
13.8
414
4968
12
Эмийн сангууд
Ашигтай талбай м2
0.3
9
0.3
9
16,6
270
3240
13
Сургууль
1 Хүүхэд
0.01
0.3
0.01
0.3
16,6
4,98
59,76
14
Цэцэрлэг
1 хүүхэд
0,01
0,3
0,01
0,3
16,6
4,98
59,76
15
Эмнэлэг
Ор
0,4
12
0,4
12
16,6
199,2
2390,4
16
Зочид буудал
Ор
0,5
15
0,5
15
16,6
249
2988
17
Гуанз
Суудал
0,1
3
0,1
3
16,6
49,8
597,6
18
Ресторан
Суудал
0,1
3
0,1
3
16,6
49,8
597,6
19
Театр
Суудал
0.001
0.03
0.001
0.03
3
90
1080
20
Тоглоомын газрууд
Суудал
0,2
6
0,2
6
16,6
99,6
1195,2
21
Автограш
М2
1
30
1
30
16,6
498
5976
22
Засвар үйлчилгээний газрууд
М2
3
90
3
90
16,6
1494
17928
23
Аж ахуйн нэгж байгууллагууд
Орон тоо
0,15
4,5
0,15
4,5
16,6
74,7
896,4
24
ШТС-ууд
Талбай м2
0,04
1.2
0.04
1.2
16,6
19,9
238,8