Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын
 даргын 2009 оны
335  тоот тушаалын 2 дугаар хавсралт
 
Загварын гэрчилгээний хугацааг сунгасан хэмжих хэрэгсэл
  2/1
1. Цахилгааны хэмжлийн төрлөөр
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
 
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
1
ТЭЦ-3
Щвед GEWE Instrument
Гурван фазын электрон тоолуур
Prometer
1998.06.10      5 жил
15
10-002-98
 
2
" Сенсор" ХХК
ОХУ АООТ СКБ Электроконт
Гурван фазын электрон тоолуур
ЦЭ6806, ЦЭ6806П
1998.10.08       5 жил
19
10-003-98
 
3
Мобиком корпораци
Япон Mitsubishin
Гурван фазын цахилгаан тоолуур
MЗВН-V тип 798
1999.04.20     5 жил
26
10-004-99
 
4
MCS "Энерко"ХХК
БНХАУ Шанхай хот Цахилгаан тоолуурын үйлдвэр
Гурван фазын урьдчилсан төлбөрт цахилгаан тоолуур
DTD6/DSD6
2000.03.14    3 жил
37
10-021-005/00
 
5
Энерго стар ХХК
БНХАУ Шэнжин хот YIMA компани
Нэг фазын цахилгаан тоолуур 
DDSD 35
2001.05.31    5 жил
62
10-114-014-01
 
6
Эл авто ХХК
БНХАУ Henan Star Instrument   
Нэг фазын цахилгаан тоолуур
DDSF-111
2001.05.31    5 жил
63
10-114-0.15.01
 
7
Дорнод ЭХ систем
Герман Лейпун хотын цахилгаан тоолуурын үйлдвэр
Нэг фазын цахилгаан тоолуур
А42U
2001.07.20     5 жил
69
10.019-021.01
 
8
М-Си -Эс Интернэшнл
БНХАУ Shenzhen Star Instrument
Нэг фазын олон тарифтай электрон тоолуур
DDSF36A
2002.05.08     5 жил
94
10.114-014.02
 
9
Богдахолдинг ХХК
БНХАУ Шанхай хот Цахилгаан тоолуурын үйлдвэр
Нэг фазын цахилгаан тоолуур
DD862-4
2002.05.08       3 жил
113
10.019-033.02
 
10
“Санчир-тех”ХХК
“Санчир-тех”ХХК
Нэг фазын урьдчилсан төлбөрт электрон тоолуур
Монгол greenmeter
2003.07.25   5 жил
147
10.114-71.03
 
11
Энержи стар ХХК
Хянан Стар Хай-Тех компани
Гурван фазын, урьдчилсан төлбөрийн электрон тоолуур
DTSY111
2005.12.26    3 жил
220
10.115-154.05
 
12
Энержи стар ХХК
Хянан Стар Хай-Тех компани
Нэг  фазын урьдчилсан төлбөрийн электрон тоолуур
DDSY111
2005.12.26    3 жил
221
10.114-155.05
 
 

2/2
 
2. Хүндийн хэмжлийн төрлөөр
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
1
 
Жин хэмжүүр ХХК
БНСУ,

CAS

Корпораци
Худалдааны электрон жин
AD-15, AD-30, AP-1 DL-100
 
1998-05-29
 
12
 
02.002-98
 
2
 
Гоёл хийц ХК
Япон
Tanita
Корпораци
Техникийн электрон жин
 
Model 1479.         /Tanita/
 
1998-10-01
 
21
 
02.003-98
 
3
Жин хэмжүүр ХХК
 
ОХУ Тюмень
Худалдааны ширээний тольт жин
 
РН-10Ц13У
 
1999-02-16
 
24
 
02.004-99
 
4
Туяа ХХК
Япон
Барааны туухайт жин
РП-250
1999-04-19
25
02.005-99
 
5
РАДО ХХК
Япон
Электрон жин
DS-671
2000-01-26
33
02.044-001.00
 
6
 
Поларис ХХК
БНХАУ
Famous
Co. Ltd
Техникийн электрон жин
ACS- 6A, ACS-15A
 
2001-01-30
 
49
 
02.035-001.01
 
7
Скай трейдинг ХХК
БНСУ
CAS
Корпораци
Электрон жин
 CAS LP-1
 
2001-07-09
 
67
 
02.044-019.01
 
8
Мах импекс ХХК
Солонгос
Барааны электрон жин
РС 100
2001-08-20
71
02.045-023.01
 
9
 
Амонда ХХК
 
ОХУ Штрих
АС, М
 
Барааны электрон жин
 
Штрих М, АС
 
2002-01-08
 
86
 
02.044-002.02
 
10
Поларис ХХК
Хятад Теrаока Seiko Co., Ltd
Худалдааны электрон жин
 
Худалдааны электрон жин
 
DS – 788
 
2002-05-03
 
100
 
02.044-020.02
 
11
 
DS –160
 
101
 
02.045-021.02
 
12
Өгөөж шим
ХХК
Хятад, Шанхай scin Co., Ltd
Худалдааны электрон жин
 
TCS-150AC
 
2002-06-17
 
214
 
02.045-025.02
 
13
 
Г. Зоригоо
 
БНСУ, АСОМ
Электрон жин
 
JW
 
2002-09-09
 
110
 
02.007-030.02
 
14
Электрон жин
 
SI
 
2002-09-09
 
111
 
02.045-031.02
 
15
Электрон жин
 
PC100W
 
2002-09-09
 
112
 
02.044-032.02
 
16
 
СБ- Ойл ХХК
ОХУ, Москва, Электроникийн үйлдвэр
 
Автомашины электрон жин
 
ВЭА – 100
 
2002-12-19
 
119
 
02.045-040.02
 
17

Электрон трейдинг ХХК

ОХУ,
Масса-К

 

Худалдааны электрон жин

 
ВЕ-15ТЕ2
 
2003-08-06
 
138
 
02.044-62-03
 
18
Г.Зоригоо
БНСУ,
АСОМ
 
Электрон жин
 
NETS
 
2003-08-06
 
139
 
02.044-63-03
 
19
Бэрэн констракшн ба автомэшн ХХК
АНУ,
Flex weigh-100
 
Автомашины электрон жин
 
VLC-120
 
2003-08-06
 
140
 
02.044-64-03
 
20
 
Хэмжилзүйн газар
ОХУ,
Тулиновын багаж үйлдвэрлэлийн завод
 
Электрон гар жин
 
ВНТ15-10
 
2003-09-18
 
143
 
02.044-66-03
 
2/3
21
HKB International holding ХХК
БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн
Автомшины электрон жин
 
SCS-100
 
2005.07.29
 
199
 
02.013-129-05
22
 
Чин-Хуа МАК Нарийн сухайт ХХК
БНХАУ-ын Бээжин хотын Хэмжилзүй хөнгөн механизмын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх Гаддэн компани
 
 
Автомашины электрон жин 
 
 
 
ZCS-50
 
 
 
2005.07.29
 
 
 
200
 
 
 
02.013-130-05
23
Таван толгой ХК
БНХАУ-ын Бугат хотын Бао Жи Жинг ХХК
Автомшины электрон жин
 
SCS-150
 
2005.12.26
 
223
 
02.013-157.05
 
3. Шингэний зарцуулалтын хэмжлийн төрлөөр
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
1
 
СББ ХХК
ОХУ, Арзамас хотын Хэмжүүр багажны үйлдвэр
Согтууруулах ундааны урсгал шугамны тооцоонд ашиглах хэмжлийн систем
 
АЛКО-2
 
2003-09-30
 
145
 
06.008-69.03
 
2
 
Нармөнх ХХК
 
ОХУ, Центрприбор
Шингэний зарцуулалт хэмжих акустик тоолуур
(Зөвхөн ажлын ангиар ашиглана)
 
АС-001
 
2003-10-27
 
146
 
06.008-70.03
 
3
 
Акуатус ХХК
Дани улсын Danfoss фирм /ХБНГУ-ын Сименс фирм /
 
Шингэний массын зарцуулалтын тоолуур
MASS 6000 загварын   SITRANS F C MASSFLO
 
2004-02-09
 
152
 
06.008-76.04
 
4
 
Боршоон буянт ХХК
БНХАУ-ын
Бээжин хотын Ruan Ceng En De Si Hao Si хэмжүүрийн компани
 
Шингэний хуйлралтын эзэлхүүн зарцуулалтын тоолуур
(Зөвхөн дотоод тооцоонд ашиглана)
 
 
LU-410
 
2004-02-09
 
153
 
06.008-77.04
 
5
 
Боршоон буянт ХХК
БНХАУ-ын Бээжин хотын  Ripeness Sanuyan Instrumentation компани
 
 
Шингэний зарцуулалтын тоолуур
 
 
CMF-440-025-1B1A
 
2004.08.02
 
 
179
 
06.008-107.04
 
6
 
Алъянс-Тех ХХК
ОХУ, Арзамас хотын хэмжүүр багажны үйлдвэр
 
Түлшний зарцуулалт тооцох хэмжлийн систем
 
СДМ
 
2004.08.25
 
181
 
06.008-109.04
 
7
Инженеринг сервис  ХХК
ХБНГУ, KROHNE фирм
Цахилгаан соронзон зарцуулалтын хэмжүүр
ECOFLUX1080
2005.06.20
194
06.006-124.05
 
 
2/4
4. Дулааны хэмжлийн төрлөөр
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
9
Жин хэмжүүр ХХК
 
Дулааны электрон тоолуур
POLLUX
1998-11-30
23
08-007-98
 
10
Бүх Хятадын БЕКомпани
 
Дулааны тоолуур
ЕЕМ-С4
1999-10-25
29
08-007-99
 
15
M-СИ-ЭС Интернэйшнл ХХК
 
Дулааны тоолуур
MULTICALIII-UF2
2000-11-01
43
08.040-018.00
 
25
Нолго ХХК
Дани Улс
Дулааны электрон тоолуур
UltraflowII Warmzahler EWZ810
2004.04.19
164
08-040-92.04
 
 
5. Хий шингэн эзэлхүүн, зарцуулалтын хэмжлийн төрлөөр
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
1
 
-
БНХАУ, “Zheengzhou Censtar machinery”
Шатахуун түгээгүүр
“Censtar CS2000-30”
 
-
 
 
-
 
2
НИК.ХК
АНУ-ын “Smith meter “
 Шингэний тоолуур
Т-20
Т-40
1999.08
¹ 13
 
 
3
НИК.ХК
АНУ-ын “Smith meter”
Шингэний тоолуур 
“Accuload - Smith meter”
1995.11
 
 
-
 
4
“Тэнхлэг” ХХК
Монгол улс “Тэнхлэг” ХХК
Техникийн мерник
 
1997.05
 
-
 
5
Petrolium Tank and Equipment ХХК
АНУ, “U-Fuel”
Зөөврийн шатахуун түгээгүүр
 
G-2200
 
2000.12 сар
¹ 47
 
06.031-022.00
 
6
Петровис ХК
АНУ,  “Gilbarco”
Шатахуун түгээгүүр
JE
2001.04 сар
¹ 58
 
06.031-010.01
 
7
Энержи  групп ХХК
Финлянд,  “Insru-mentointi OY”
Шатахуун түгээгүүр
Nestery-8SH
2001.04 сар
¹ 59
 
06.031-011.01
 
8
 
Шунхлай ХХК
Англи, “Gilbarco”
Шатахуун түгээгүүр 
Dimention Plus /G-MPD/
 
2001.05 сар
¹ 64
 
06.031-016.01
 
9
НИК.ХК
АНУ,  “Tochiem”
Шатахуун түгээгүүр
Primier-C
2001.06 сар
¹ 65
 
06.031-017.01
 
10
Петровис ХК
БНСУ, “Dong HWA Prime”
Шатахуун түгээгүүр
Prime5002/P
2001.09 сар
¹79
 
06.031-031.01
 
11
Аранзал трейд ХХК
ОХУ,  “Серпухов АЗС-Сервис”
Шатахууны тоолуур
ППВ-100/1.6
Госстандартын ¹ 1805 гэрчилгээг үндэслэн
¹ 108
 
06.007-028.02
 
12
НИК.ХК
Швед, “Wyane dresser”
Шатахуун түгээгүүр 
SU-733
Госстандар-тын ¹ 6374 гэрчилгээг үндэслэн
¹ 114
 
06.031-034.02
 
13
Петровис ХК
Швед, “Wyane dresser”
Шатахуун түгээгүүр 
SU-900
2002.12 сар
¹ 117
 
06.031-038.02
 
14
Магнай трейд ХХК
БНСУ, Korea EnE компани
Шатахуун түгээгүүр
DIGICOM PLUS-DC-SHS
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 197
 
06.031-127.05
 
15
Магнай трейд ХХК
БНСУ, Korea EnE компани
Шатахуун түгээгүүр
MICOM PLUS-MP-2SS
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 198
 
06.031-128.05
16
 
Монрад ХХК
БНХАУ, Тялитя компани
Шатахуун түгээгүүр
JSK-45F
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 203
 
06.031-134.05
17
 
Сод монгол ХХК
ХБНГУ, Gilbarco veeder-root компани
Шатахуун түгээгүүр
SK-700
Олон улсын ЗТ-ын гэрчилгээ
¹ 204
 
06.031-135.05
18
 
Глобал лайн ХХК
БНХАУ, Zhengrhau Dint- Machinery компани
Шатахуун түгээгүүр
LPA111Y
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 206
 
06.031-137.05
19
 
Монбаррель ХХК
Монгол улс, Монбаррель ХХК
Техникийн мерник
М2Р
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 208
 
06.022-140.05
20
 
Иргэн Энхтайван
ОХУ, Санктпетербург, Экрос ХХК
Октанометр
ПЭ-7300
ОХУ, Госстандарт загварын туршилтын гэрчилгээ
¹ 208
 
12.022-143.05
21
 
Юнигаз ХХК
БНСУ, Won injiineering компани
Шингэрүүлсэн хийн түгээгүүр
WLD-4
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 222
 
06.031-156.05
22
 
Юнигаз ХХК
ОХУ, Псков хотын ТИМ фирм
Шингэрүүлсэн хийн түгээгүүр шалгах II зэргийн мерник
ММСГ-1
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 226
 
06.018-161.06
 
23
Цайртминерал ХХК
БНХАУ, HENGISHAN компани
Шатахуун түгээгүүр
HS1118A
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 228
 
02.013-163.06
24
А-Жет Лимитед ХХК
АНУ, Brodie Meter Co LLC
Нефть бүтээгдэхүүний шингэний тоолуур
BiRotor Plus (B28X)
Загварын туршилтын дүгнэлт
¹ 231
 
06.008-167.06
 
6. Халуун, хүйтэн усны тоолуур
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
1
УБ хот, УСАГ
~30ш /төсөл/
Япон, ”Киммон”
Усны тоолуур
 
SW-HW-I
 
1997.05
 
 
¹12
 
2
Тусдор ХХК
8000ш /төсөл/
Чех, “Ladislav Gabriel”
Усны тоолуур
Aquaster
G2-ES, G2-ET
G2-P, G13-S
 
1998.08
¹18
 
06-006-98
 
3
Муссон ХХК
~50ш
БНСУ, “Жинхан Жонмил”
Усны тоолуур
КС
1998.05
¹13
 
06-003-98
 
4
БХБНААГ
774ш /төсөл/
Франц, “SOCAM”
Усны тоолуур
510
2000.01
¹ 31
 
06-004-99
 
5
БХБНААГ
301ш /төсөл/
Герман, ”Spanner-Pollux”
Усны тоолуур
SPX
2000.01.
¹ 32
 
06-004-99
 
6
ХАА Хүнсний ажилчдын ҮЭ-дийн Холбоо ~30ш
Польш , “Metron”
Усны тоолуур
WS; JS
2000.02
 
¹ 45
 
06.003.020
 
7
Санмэсс буюу БАУ. ХХК,  ~20ш
Герман, ”Minol Mess-technik W. Lehmann”
Усны тоолуур
Minol
2000.12
¹ 46
 
06.003.021
 
8
Санмэсс буюу БАУ. ХХК     ~20ш
Герман, ”Minol Mess-technik W. Lehmann”
Усны тоолуур
Minomess
2000.12
 
тохируулагч боолтгүй баив.
 
 
9
 
ОХУ, ”Водоприбор”
Усны тоолуур
ВМХ, ВМГ
2000.03
¹36
 
06.004-003.00
10
108 суврага ХХК
~10ш
Дани, “АВВ”
Усны тоолуур
Optima MNR
Optima MPR
2001.04
¹ 57
06.003-009.01
11
Алтанцэцэг
~30ш
ОХУ, “Точмаш”
Усны тоолуур
СКВГ
2001.08
¹70
 
06.003-022-01
12
Барилга хот байгуулалт,НААГ
42ш /төсөл/
Франц, “SERFI”
Усны тоолуур
“WP GALAXY
2001.09
¹73
 
06.001-025.01
13
“Монгол-Энерго сервис” ХХК
44ш /төсөл/
ХБНГУ, “Endress + Hauser”
Усны тоолуур
Promag 50W
2001.12
¹78
 
06.043-030.01
14
Нийслэлийн сууц өмчлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах төв      50ш
БНСУ, “Shin Han Precision”
Усны тоолуур
KDN-13
MW-13
2001.12
¹80
 
06.003-001.02
15
“MOM”  Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, ~ 5000ш
Унгар, “MOM Water maesuring techique”
Усны тоолуур
МОМ-7710
МОМ-7715
2002.02
¹84, ¹85
 
 
06.003-005.02
06.044-006.02
16
“Хелп сервис” ХХК
10000ш
Герман, ”Spanner-Pollux Premex”
Усны тоолуур
E-T QN 1.5
2002.06.
¹103
 
06.003-023-02
17
“СИ И ЭС Интернешнл” ХХК
~ 100ш
БНСУ,”Сэ Хуа Жон Мин Сү” үйлдвэр
Усны тоолуур
SHH-13/20/25/32
SHD-13/20/25
2002.12
¹115
 
06.044-035-02
06.003-036-02
18
Азийн суврага ХХК, ~ 200ш
 
ХБНГУ,”Росваинер” компани
Усны тоолуур
ETR
2003.05.06
¹124
 
06.003-45.03
06.044-46.03
19
Нармөнх ХХК
~ 100ш
ОХУ, Арзамас хот “Приборстроение”  үйлдвэр.
Усны тоолуур
СВК10 - 2
СВК15 -3
2003.05.30
¹131
 
06.003-53.03
06.044-54.03
20
Евро-Зиги-инже-неринг ХХК,  ~50ш
Итали, ”Emmite S.P.A” үйлдвэр
Усны тоолуур
IDRA
2003.06
¹132
 
06.003-55.03
06.044-56.03
21
ЭМ-СИ-ЗИ ХХК,
~ 200ш
БНСУ, “Кей сон женикс” компани
Усны тоолуур
MW13
(хүйтэн усны)
2003.09.18
¹141
 
06.003-64.03
22
 
Алъянс-Тех ХХК
ОХУ, Энергоэффек-тивный ХХК
Усны тоолуур
WFW, WFK
2004.03.26
¹161
 
06.003-87.04
06.044-88.04
23
 
АНУ-сервис ХХК
Чех улсын Каден водомери компани
Усны тоолуур
S 050, S055
2004.04.16
¹162
 
06.003-89.04
06.044-90.04
24
Абу Трейд
ХХК
Унгар улс, МОМ усны тоолуурын үйлдвэр
Хүйтэн усны тоолуур шалгах эталон төхөөрөмж
ПРИМОМ Н10
2004.08.02
¹180
06.002-108.04
25
 
АБУ трейд ХХК
БНСУ-ын Shin Han Precision IND (SPI) үйлдвэр
Усны тоолуур
 
SD-13
 
2005.01.25
¹188
 
06.044-117.05
06.003-118.05
26
 
Акуатус ХХК
Польш улс, Powagaz компани
Хүйтэн усны тоолуур
JS-15, MWN-50
 
2005.07.29
¹196
 
06.003-125.05
06.005-126.05
27
 
Тотком сервис ХХК
БНСУ-ын Дусан индастри компани
Усны тоолуур
MW-(13; 32; 50)
SWP-E-80
 
 
2005.08.29
 
 
06.003-144.05
06.004-145.05
 
28
 
ВТ-Инжиниринг ХХК
ХБНГУ-ын Mess-Systems Lorenz   фирм
Халуун, хүйтэн усны олон урсгалт тоолуур
MTK/MTW/MT,
 
2005.12.02
¹214
 
06.045-147.05
06.004-148.05
29
 
ВТ-Инжиниринг ХХК
ХБНГУ-ын Mess-Systems Lorenz   фирм
Халуун, хүйтэн усны турбинт тоолуур
WTK/WTW/WTH
 
2005.12.02
¹215
 
06.046-148.05
06.005-149.05
30
 
ВТ-Инжиниринг ХХК
ХБНГУ-ын Mess-Systems Lorenz   фирм
Халуун, хүйтэн усны  тоолуур
ET
 
 
2005.12.02
¹216
 
06.003-150.05
06.044-151.05
31
Шим технолоджи ХХК
Израйль улс, ARAD компани
Усны тоолуур
WT2” AWWA
WT4” AWWA
2005.12.26
¹224
 
06.007-158.05
06.046-159.05
 
- - - - - - - - - - - о - - - - - - - - - - -