/СХЗГ-ын даргын 2020 оны А/137 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын
 даргын 2009 оны
335 тоот тушаалын 3 дугаар хавсралт
 
 
Улсын бүртгэлээс хасах хэмжих хэрэгсэл
 
¹
Хэмжих хэрэгслийг  загварын туршилтад оруулсан байгууллага
Үйлдвэрлэгч улс, үйлдвэр, компани
Хэмжих хэрэгслийн
Улсын бүртгэлд авсан
 
Он, сар, одөр/хүчинтэй хугацаа
Гэрчил-гээний дугаар
Бүртгэлийн дугаар
 
нэр
маяг, загвар
 
1
 
“Даваа трейд” ХХК
БНХАУ, Бээжин хотын ЦТТҮ
 
Таксиметр
 
MD2000
 
2003-04-04
 
123
 
05.008-43-03
 
2
 
“Мон-Од” ХХК
БНСУ, Kwang Juen I and C компани
 
Таксиметр
 
Phoenix-3300
 
2004-02-09
 
150
 
05.008-74-04
 
3
 
“Сити такси”
ХХК
БНСУ, Kwang Juen I and C компани
 
Таксиметр
 
ET-1500L
 
2004.02.09
 
151
 
05.008-75-04
 
4
 
 
“Буянт-Ухаа инвест” ХХК
БНХАУ-ын Нанжин хотын эмнэлэг тусгай хэрэгсэл, электроникийн компани
 
 
Таксиметр
 
 
JF-III
 
 
2004-02-24
 
 
158
 
 
05.008-83-04
 
5
 
“Монкор интер сервис” ХХК
БНСУ, Хангүг индастри ХХК
 
Таксиметр
 
ACE
5000X
 
2004-05-05
 
166
 
05.008-94-04
 
6
 
“Номин скай” ХХК
БНСУ, Хангүг мусон тушин ХХК
 
Таксиметр
 
Dragon-TMK
 
2004-05-05
 
167
 
05.008-95-04
 
7
 
“Ноёлог такси” ХХК
БНХАУ, IGE компани
 
Таксиметр
 
DDMS
 
2005-01-25
 
189
 
05.008-119-05
 
8
 
“Миллион доллар” ХХК
БНСУ, Joong San Jun компани
 
Таксиметр
 
 
Watta-21C
 
2005.03.14
 
191
 
05.008-121-05
 
 
- - - - - - - - - - - о - - - - - - - - - - -