Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны
11 дүгээр тушаалын Гуравдугаар хавсралт
 
Тээврийн төрлийн код
 
Тээврийн төрлийн код
Код
Усан замын тээвэр
10
Төмөр замын тээвэр
20
Авто замын тээвэр
30
Агаарын тээвэр
40
Шуудан илгээмж
51
Буухиа шуудан
52
Холимог тээвэр
60
Хөдөлгөөнт бус тээвэр
70
Усан замын дотоод тээвэр
80
Тээврийн бусад төрөл
90