Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны
11 дүгээр тушаалын Тавдугаар хавсралт
 
Монгол Улсын хандивлагч олон улсын байгууллагын код
 
¹
Байгууллагын монгол нэр
Англи нэр
 
1
Азийн хөгжлийн банк
Asian development bank
AB
2
Европын холбоо
European union
EU
3
НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын сан
UNESCO
UE
4
НҮБ-ын Хүүхдийн сан
UNICEF
UC
5
НҮБ-ын хүн амын сан
UNFPA
UP
6
Олон уулсын цөмийн энергийн агентлаг
IAFA
IA
7
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага
FAO
UA
8
Дэлхийн банк
World bank
WB
9
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
World health organization
WH
10
Дэлхийн хүн амын сан
World demographic fund
WD
11
Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага
World intellectual property organization
WI
12
Олон улсын валютын сан
International monetary fund
IM
13
Дэлхийн зөн
World vision
Wv
14
Улаан загалмай /ОУ-ын/
Red cross
RC
15
Хүүхдийг ивээх сан
Save the children, UK
SC
16
Соросын сан, нээлттэй нийгэм хүрээлэн
Open Forum
OF
17
АДРА
ADRA
AD
18
ХАА-г хөгжүүлэх ОУ-ын сан
International Agriculture foundation
AG
19
Глобал сан
Global Foundation
GL
20
Азийн сан
Asian Foundation
AF