Засгийн газрын 2015 оны 85 дугаар
            тогтоолын хавсралт


1945 ОНЫ ЧӨЛӨӨЛӨХ ДАЙНЫ ЯЛАЛТЫН 70 ЖИЛИЙН
ОЙД БЭЛТГЭХ, ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ АЖЛЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ


Дарга                                                      -Батлан хамгаалахын сайд


                 

Гишүүд:                                               -Гадаад хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга;

-Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дарга;

-Хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга;

-Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагч;

-Дорноговь аймгийн Засаг дарга;

-Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга;

-Дорнод аймгийн Засаг дарга;

-Монголын үндэсний олон нийтийн радио
телевизийн ерөнхий захирал;

-Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг
Улаанбаатар төмөр замын дарга;

-Монголын энхтайван найрамдлын байгууллагын 
ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);

-Дайнд оролцогчдын хорооны дарга   
(тохиролцсоноор).

 

Нарийн бичгийн                                 -Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга                      

         дарга

 


------оОо------