Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2008 оны 36  дугаар тогтоолын хавсралт
 
ДААТГАЛЫН КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ ЭРХ АВСАН АУДИТОРУУДЫН НЭР
 
¹
Аудиторын овог, нэр
Аудитын компанийн нэр
Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн гэрчилгээний дугаар
Иргэний үнэмлэхийн дугаар
Регистрийн дугаар
1
Бөөхүү Осоргарав
 
 
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК
0020030
УБ0143346
ЧС49052417
2
Нацагдорж Эрдэнэцог
07061698
ХӨ8164595
РК71010410
3
Дэнсмаа Уранчимэг
01120586
ЗА4823542
ИЭ58041067
4
Бат Пүрэвдулам
01120625
ӨВ5310029
ЙИ57122002
5
Пүрэвдорж Ганцолмон
04071133
ЗА4839260
ИР71071206
6
Банзрагч Өлзийхишиг
01120595
УБ 0676695
ЮУ65101400
7
Базарсад Мэндбаяр
02060753
ХӨ8216305
ШЖ67120568
8
Дамбадаржаа Чулуунболд
02060744
ДО4238314
ЖЮ 70043015
9
Мэндбаяр Өсөхжаргал
“Сүлд аудит” ХХК
01070479
УБ0018689
УУ67100107
10
Чойдорж Гүндбаяр
96060140
УБ0201720
ШЧ62071161
11
Баатар Энхсүрэн
“Санхүүч аудит” ХХК
96120197
УБ0053045
ОЭ69021767
12
Батсүх Алтантуяа
02120812
УБ0246590
ЦД64102066
13
Агаатав Гэрэлмаа
“Мэдээлэл аудит” ХХК
03121070
СЭ6024358
МЮ69021763
14
Эрдэнэ-Очир Эрдэнэтуяа
05061294
УБ0916018
ВН82100104
15
Пүрэвдорж Рэнцэнмядаг
“Алтан жолоо аудит” ХХК
96120177
УБ0297935
ЧД55031562
16
Чимэд Даваасүрэн
“Нимм аудит” ХХК
97110237
УБ0201259
ЦГ73122471
17
Бор Бямбаа
02060675
УБ0448503
ЛМ-62111602
18
Ганбаатар Алтансүх
“Эрнст энд янг аудит” ХХК
05121442
УБ0743853
ЧИ70110711