Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны 109 дүгээр тушаалын хавсралт

 

 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2014 оны 109 дүгээр тушаалын хавсралтыг ЭНД дарж үзнэ үү.