Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 94 дүгээр тушаалын хавсралт

 

 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 94 дүгээр тушаалын хавсралтыг ЭНД дарж үзнэ үү.