Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны

06 дугаар тогтоолын хавсралт

ЭЛЭГНИЙ С ВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ЖАГСААЛТ, ҮНИЙН ДЭЭД ХЯЗГААР БОЛОН  ХӨНГӨЛӨХ ХЭМЖЭЭ

 

Д/д

Ерөнхий нэршлийн дугаар

Ерөнхий нэршил

Латин нэршил

Тун хэмжээ, хэлбэр

Худалдааны нэршил

Савлалтын тоо

Үнийн дээд хязгаар

ЭМД-аас олгох хөнгөлөлтийн хэмжээ

 
 

Элэгний С вирусийн эсрэг дан найрлагатай эм

 
  1.  

1

Даклатасвир

Софосбувир

Daclatasvir

sofosbuvir

60 мг бүрхүүлтэй шахмал

400 мг бүрхүүлтэй шахмал

Майдекла 60

№30

95,000

 60,000

 
  1.  

 Майхеп

№28

240,000

150,000

 

Элэгний С вирусийн эсрэг нийлмэл найрлагатай эм

 
  1.  

2

Ледипасвир + Софосбувир

Sofosbuvirum+ Ledipasvirum

90мг+400мг бүрхүүлтэй шахмал

Харвони

№28

702,000

210,000

 
  1.  

Ледвир

№28

475,000

210,000

 
  1.  

Хепсинат Эл Пи

№28

350,000

210,000

 
  1.  

Ледифос

№28

380,000

210,000

 
  1.  

Вирпас

№28

340,000

210,000