Баянцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

2018 оны 11/04 тогтоолын нэгдүгээр  хавсралт

 

 

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ЗУРАГ ХИЛ ЗААГ