ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Засгийн газрын 2017 оны 27 дугаар
    тогтоолын 9 дүгээр хавсралт

 

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН


Дарга                                       -Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Орлогч дарга                          -Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

Гишүүд:                                   -Сонгуулийн ерөнхий хорооны Ажлын албаны дарга (зөвшилцсөнөөр); (Засгийн газрын 2018 оны 125 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

-Үндэсний статистикийн хорооны дарга (зөвшилцсөнөөр);

-Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон тооны гишүүн (зөвшилцсөнөөр);

-Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;

-Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч;

-Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);

-Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);

-Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны Хөгжлийн бодлогын газрын дарга (тохиролцсоноор);

-“Гал голомт” үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн (тохиролцсоноор);

-Нийгмийн ардчилал-Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

-Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

-“Иргэний зориг” эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);

-Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);

-Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор);

-Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;

-Хараат бус судалгааны хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;

-“МОНФЕМНЕТ” үндэсний сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор).

Нарийн бичгийн
       дарга                               -Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга.
 

Хэвлэх хувилбар