ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
А-302 
2018-11-30
2018-12-14
 
2018-12-12-ны 4062-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
А-308 
2018-12-06
2019-01-02
 
2018-12-20-ны 4083-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
5
А-312 
2018-12-07
2019-01-02
 
2018-12-27-ны 4103-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
6
А-45 
2018-02-13
2018-04-23
 
2018-04-17-ны 3886-т, ЗХХАЭмхэтгэлийн-13-т нийтлэгдсэн. 
9
А-26 
2019-01-21
2019-02-08
  
2019-01-21-ний 4221-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
А-36 
2019-02-12
2019-03-06
 
2019-02-12-ны 4257-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
А-470 
2020-12-24
2021-01-15
 
2021-01-13-ны 4952-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн. 
18
339 
2018-11-14
2018-12-03
  
2018-11-29-ний 4038-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн. 
19
159 
2018-05-04
2018-05-23
 
2018-05-21-ний 3906-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
21
382 
2018-12-26
2019-01-11
 
2019-01-03-ны 4128-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
22
995 
2020-12-09
2020-12-25
 
2020-12-22-ны өдрийн 4927-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
30/А/14 
2019-01-21
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4188-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
29/А/13 
2019-01-21
2019-02-08
 
2019-01-31-ний 4189-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 5 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
757 
2020-08-12
2020-09-03
 
2020-08-26-ны 4854-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 25 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
А/213,38 
2021-03-26
0000-00-00
 
2021-04-01-ний өдрийн 5170-д бүртгсэн. 
31
54 
2020-02-14
2020-03-06
 
2020-02-14-ны 4728. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 7-д нийтлэгдсэн. 
35
А/82 
2020-10-23
2020-11-13
 
2020-11-09-ний 4906-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 32-д нийтлэгдсэн. 
36
А/95 
2020-12-09
2021-02-10
 
2021-02-08-ны өдрийн 5034-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
37
А/93 
2020-12-09
2021-02-10
 
2021-02-08-ны өдрийн 5035-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 7 дугаарт нийтлэгдсэн. 
38
А/106 
2020-12-22
2021-04-01
 
2021-01-11-ний 4956-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 2-т нийтлэгдсэн.