ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
1
19 
2020-06-16
2020-07-29
2020-07-27-ны өдрийн 4837-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
2
13/01 
2020-01-14
2020-01-31
 
2020-01-27-ны 4678. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
3
14/01 
2020-04-20
2020-05-05
 
2020-04-30-ны 4779. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 14-т нийтлэгдсэн. 
4
20/04 
2020-06-30
2020-08-18
2020-08-17-ны өдрийн 4852-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 08 сарын 18-ны өдрийн 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
5
16 
2018-12-12
2019-01-11
 
2019-01-02-ны 4119-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
6
06 
2019-03-29
2019-04-13
 
2019-04-12-ны 4340. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 11. 
11
16/01 
2020-07-01
2020-07-29
 
2020-07-20-ны 4833. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 22 дугаарт нийтлэгдсэн. 
12
08/15 
2018-12-13
2019-01-11
  
2019-01-03-ны 4129-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 2 дугаарт нийтлэгдсэн. 
13
53 
2018-11-19
2019-01-02
 
2018-12-18-ны өдрийн 4074-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
05 
2018-12-13
2019-01-02
 
2018-12-27-ны 4099-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
15
15/04 
2019-03-26
2019-04-26
 
2019-04-19-ний 4351. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 12. 
17
14/01 
2019-01-29
2019-02-22
 
2019-02-15-ны 4230-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
18
11/02 
2019-03-04
2019-03-27
  
2019-03-21-ний 4276-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 9-д нийтлэгдсэн. 
19
54 
2019-12-02
2019-12-20
  
2019-12-25-ны 4575. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 37. 
21
09/03 
2018-11-16
2019-01-02
 
2018-12-20-ны 4082-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1-т нийтлэгдсэн. 
22
08/06 
2018-12-20
2019-01-24
 
2019-01-07-ны 4139-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3-т нийтлэгдсэн. 
23
02 
2018-06-28
2018-07-16
 
2018-07-16-ны 3961-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн 
24
9/05 
2018-11-16
2018-12-14
 
2018-12-10-ны 4058-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 36 дугаарт нийтлэгдсэн. 
28
23 
2018-11-30
2019-02-22
 
2019-02-18-ны 4233-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
29
115 
2019-01-10
2019-02-22
 
2019-02-18-ны 4234-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
30
7/6 
2018-12-18
2019-12-20
 
2019-12-13-ны 4549. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 36. 
33
09 
2018-12-05
0000-00-00
 
2019-10-01-ний 4472-д бүртгэсэн. 
35
04 
2020-04-08
2020-05-05
 
2020-04-30-ны 4777. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 14-т нийтлэгдсэн 
36
02 
2019-10-29
2020-02-20
 
2020-02-20-ны 4718. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн.