ЭРХ ЗҮЙН АКТ

АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОӨПРСТУҮФХЦЧШЭЮЯ0123456789Бүгд
Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
199 
2000-06-15
2000-06-15
 
2000-08-15-ны өдрийн 1613 
4
208 
2018-12-14
2019-01-02
 
2018-12-28-ны 4113-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дүгээрт нийтлэгдсэн. 
7
19 
2018-01-30
2018-02-23
 
2018-02-14-ний 3857-д, ЗХХАЭ-ийн №8-д нийтлэгдсэн. 
8
21 
2018-01-30
2018-04-23
 
2018-04-16-ны 3881-т, ЗХХАЭмхэтгэлийн-13-т нийтлэгдсэн. 
13
200 
2002-07-05
2002-07-05
 
2002-07-24-ны өдрийн 1890 
14
98 
2019-05-29
2019-07-09
 
ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 23-д нийтлэгдсэн. 
16
10 
2007-01-12
2007-01-12
 
2007-02-13-ны өдрийн 2684 
20
78 
2005-09-08
2005-09-15
 
2005-09-15-ны өдрийн 2553 
21
182 
2004-09-17
2004-09-15
 
2004-09-30-ны өдрийн 2491 
22
134 
2011-05-02
2011-05-02
 
2011-05-27-ны өдрийн 3251 
23
314 
2009-11-23
2009-11-23
 
2009-12-24-ны өдрийн 3100 
24
181 
2012-06-13
2012-09-01
 
2012-08-03-ны өдрийн 3338 
25
110 
2012-04-20
0000-00-00
 
2012-07-06-ний өдрийн 3332 
26
222 
2006-12-28
2006-12-01
 
Улсын бүртгэлийн сангийн 2678-д 
27
105 
2005-11-18
2006-01-01
 
2006-01-23-ны өдрийн 2585 
28
290 
2010-08-19
2010-08-19
 
2010-09-27-ны өдрийн 3189 
44
117 
2017-06-28
2017-08-28
 
2017-07-24-ний 3774-д, ЗХХАЭ-н 2017-24-д нийтлэгдсэн 
45
116 
2017-06-27
2017-08-28
 
2017-07-24-ний 3773-д, ЗХХАЭ-н 2017-24-д нийтлэгдсэн 
49
09 
2018-01-16
2018-02-02
 
2018-01-30-ны өдөр хүлээн авсан.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №5-д нийтлэгдсэн 
50
34 
2008-03-13
2008-03-13
  
2008-03-26-ны өдрийн 2885