Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 01 сарын 17 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ДАЛАЙД ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ

ХАНГАХ ТУХАЙ 1974 ОНЫ КОНВЕНЦИД

ХАМААРАХ 1978 ОНЫ ПРОТОКОЛЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1978 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр Английн Лондон хотноо гарын үсэг зурсан Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны конвенцид хамаарах 1978 оны Протоколыг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН