Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 01 сарын 17 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ДАЛАЙН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ТУХАЙ 1948 ОНЫ КОНВЕНЦИД 1993 ОНД

ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1948 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдөр Английн Лондон хотноо гарын үсэг зурсан Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцид 1993 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН