Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1993 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн I дэх хэсгийн 15-ыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас  ТОГТООХ нь:

            Монгол Улсын Засгийн газраас 1991 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Бонн хотноо байгуулсан "Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын хооронд хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай гэрээ"-г соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                       Н. БАГАБАНДИ

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН  ГАЗРЫН  ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                              Н. РИНЧИНДОРЖ