Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 01 сарын 29 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

    

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, ОЛОН

УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АССОЦИАЦИ ХООРОНД

БАЙГУУЛСАН “ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-2”

ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН

ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ 

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд 2007 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр байгуулсан “Тогтвортой амьжиргаа-2” төслийн санхүүжилтийн гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                      Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН