Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

199З оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: Биологийн төрөл зүйлийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 1992 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн Конвенцийг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                     Н.БАГАБАНДИ

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

            ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ

            НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                       Н.РИНЧИНДОРЖ