Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

199З оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр

Улаанбаатар хот

 

ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 15 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 1992 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн Конвенцийг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

          МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                 Н.БАГАБАНДИ

 

          МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                             Н.РИНЧИНДОРЖ