Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 12 сарын 19 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН

ЭРХИЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН НЭМЭЛТ

ПРОТОКОЛЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 2006 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протоколд Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                   Д.ДЭМБЭРЭЛ