Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2008 оны 12 сарын 31 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

                           ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан “Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл”-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ