Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1973 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр Вашингтон хотноо байгуулсан "Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай" конвенцид нэгдэн орсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.БАГАБАНДИ