Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр

Улаанбаатар хот

     1 дүгээр зүйл. "Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай" Венийн 1985 оны конвенци, 1991 оны 6 дугаар сарын 27-29-нд Лондонд,  1991 оны 6 дугаар сарын 19-21-нд Найробид,  1992 оны 11 дүгээр сарын 23-25-нд Копенгагенд болсон талуудын зөвлөлгөөнөөр засвар, залруулга, нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан "Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай" Монреалийн 1987 оны протоколд тус тус нэгдэн орсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.БАГАБАНДИ