Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1995 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            Нэгдүгээр зүйл.  1995 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Вашингтон хотноо гарын үсэг зурсан Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн хооронд байгуулсан Хөгжлийн зээлийн гэрээг соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Н.БАГАБАНДИ