Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1996 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.1996 оны 4 дүгээр сарын 2З-ны өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан "Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх  тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Их Британи, Умарт Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын конвенци"-ийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ