Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1996 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр  зүйл. 1996 оны 1О дугаар сарын 15-ны өдөр Парис хотноо гарын үсэг зурсан "Ган, цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын цөлжилт, ялангуяа африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенци"-ийг соёрхон баталсугай.

                  МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ