Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1996 оны 12 дугаар сарын  5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.  Швейцар Улсын Базель хотноо 1989 оны 3 дугаар сард гарын үсэг зурсан "Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц"-ийг соёрхон баталсугай.

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  ДАРГА                                                            Р.ГОНЧИГДОРЖ