Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Улаанбаатар хотноо 1996 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Дархан-Эрдэнэтийн авто замын төслийг хэрэгжүүлэх талаар Монгол Улс, Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн хооронд байгуулсан зээлийн гэрээ”-г Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Р.ГОНЧИГДОРЖ