Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. Прага хотноо 1997 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр гарын үсэг зурсан "Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай" Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын Хэлэлцээр"-ийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                               Р.ГОНЧИГДОРЖ