Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1971 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр Рамсар хотноо гарын үсэг зурсан "Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай Конвенц"-д Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу  нэгдэн орсугай.

 

            МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                           Р.ГОНЧИГДОРЖ