Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл. 1997 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улс, Азийн Хөгжлийн Банкны хооронд байгуулсан "Боловсролын салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийн зээлийн Гэрээ" болон "Боловсролын салбарын хөгжлийн төслийн зээлийн Гэрээ"-г Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсний дагуу тус тус соёрхон баталсугай.

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                         Р.ГОНЧИГДОРЖ