Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1997 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.1996 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Нью-Йорк хотноо гарын үсэг зурахад нээлттэй болсон "Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох Гэрээ"-г Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлсний дагуу соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                    Р.ГОНЧИГДОРЖ