Хэвлэх DOC Татаж авах

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

1997 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр

Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

            1 дүгээр зүйл.1968 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр Вена хотноо байгуулсан "Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц"-ийг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн орсугай.

 

            2 дугаар зүйл. Энэхүү Конвенцийн 46 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу олон улсын замын хөдөлгөөнд оролцож буй Монгол Улсын тээврийн хэрэгсэлд "MGL" гэсэн ялгах тэмдгийг сонгон авч байгааг мэдэгдсүгэй.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                Р.ГОНЧИГДОРЖ